Polska, ok. Łodzi

Sterowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków

Było to pierwsze zlecenie od firmy Galvatek. Montaż i uruchomienie odbyło się w Polsce. Kontener z oczyszczalnią trafił do firmy w Finlandii.