Singapur, Singapur

Automatyka linii do trawienia

Zaprojektowano i zainstalowano system sterowania linii do trawienia. Został on zintegrowany z zakładowym system zarządzania produkcją (MES). Zrealizowano na zlecenie Galvatek dla dużej korporacji z branży lotniczej.