Polska, ok. Wrocławia

Sterowanie oczyszczalni ścieków

System służy do sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków.