Holandia, ok. Rotterdamu

Prace na linii anodowania

Dostarczono i zamontowano wyposażenie do dużej linii do anodowania (słupy załadunkowe, transporter poprzeczny, instalacja torów prądowych prostowników). Zrealizowano na zlecenie Galvatek dla firmy z branży lotniczej.