ConSolid

O FIRMIE  |  KONTAKT  |  DZIAŁALNOŚĆ  |  OFERTA BRANŻOWA  |  REALIZACJE  |  PUBLIKACJE

System nadzoru i monitorowania produkcji wyrobów gumowych.

System nadzoru i monitorowania produkcji zbudowany na bazie zaprojektowanego i wykonanego przez nas dedykowanego sterownika do pras hydraulicznych. Sterownik posiada dwa regulatory temperatury, timer i pamięć do gromadzenia danych o przebiegu procesu. Dane o przebiegu procesu są odczytywane i zapisywane na komputerze PC w bazie danych.

System został wykonany na zlecenie zakładu Augum produkującego wyroby gumowe dla przemysłu i motoryzacji. Celem wdrożenia było podwyższenie jakości produktów osiągnięte dzięki informacji na temat przebiegu procesu wytwarzania każdego wyrobu. System rejestruje: nastawy parametrów - temperatura, czas procesu, przebieg temperatury aktualnej z zadanym krokiem, czas trwania procesu, datę i czas rozpoczęcia procesu, informacje o ewentualnych przekroczeniach nastaw. Analiza powyższych danych pozwala na wykrycie przyczyn ewentualnych braków i podjęcie odpowiednich kroków celem ich eliminacji.

Dedykowany sterownik do pras

Sterownik został zaprojektowany do wykorzystania w prasach automatycznych jak i sterowanych ręcznie. Nastawy można zmieniać bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez komputer PC.
Funkcje sterownika:

 • Timer - nastawa czasu trwania procesu (automatyczne otwieranie prasy i sygnalizacja zakończenia odmierzenia czasu).
 • Dwa regulatory temperatury typu PID przystosowane do sterowania stycznikami, wejście czujnika PT100.
 • Rejestrator parametrów procesu.
 • Komunikacja z komputerem PC.
 • Blokada dostępu do nastaw hasłem.
Timer2.jpg Timer1.jpg

Oprogramowanie nadzorowania procesu

Program "Nadzorca Procesu" oferuje szereg udogodnień dla użytkownika dzięki możliwości podglądu stanu produkcji, stanu pras i możliwości zmiany nastaw z komputera PC. Zmiana asortymentu produkcji wymaga tylko wysłania do urządzenia nowej receptury. Dane o procesie są gromadzone w bazie danych i mogą być przeszukiwane według różnych kryteriów. Wyniki wyszukiwania mogą być drukowane w formie raportów produkcyjnych.
Funkcje programu:

 • Podgląd produkcji - prasy wyłączone, włączone pracujące.
 • Podgląd stanu pras.
 • Nastawa parametrów.
 • Tworzenie i przesyłanie receptur do pras.
 • Odczytywanie i zapis w bazie danych informacji o parametrach procesu.
 • Przeszukiwanie bazy danych według różnych kryteriów (data i czas produkcji, czasu trwania procesu, temperatura).
 • Drukowanie raportów.
Nadzorca4.jpg Nadzorca4.jpg Nadzorca4.jpg Nadzorca4.jpg

Korzyści z wdrożenia systemu

Wdrożenie systemu umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści:

Sterowniki pras zastosowaliśmy również w modernizowanych przez nas prasach w firmie Gumar.

Powrót...

 

ConSolid s.c., 30-399 Kraków, ul. Mieczysława Wrony 15
biuro@consolid.com.pl