Polska, Myślenice

Modernizacja linii wytłaczania tub światłowodowych

Głównym celem modernizacji była poprawa niezawodności linii głównie poprzez wymianę sterowania.