Polska, Kraków

Modernizacja chłodzenia na linii ciągarniczej

Projekt służył poprawie skuteczności chłodzenia na linii do produkcji przewodów trolejowych. Umożliwił on zwiększenie wydajności linii.