Polska, ok. Mielca

Maszyna do fazowania stalowych prętów

Maszyna służy do fazowania prętów stalowych o różnych średnicach i długości – kontroluje systemem wizyjnym czy pręt został sfazowany.