Polska, Kraków

Instalacja przyrządów pomiarowych

W ramach projektu została wykonana instalacja przyrządów pomiarowych na liniach do produkcji kabli w powłoce gumowej. Urządzenia zostały wpięte w system sterowania.