ConSolid

O FIRMIE  |  KONTAKT  |  DZIAŁALNOŚĆ  |  OFERTA BRANŻOWA  |  REALIZACJE  |  PUBLIKACJE

Realizacje sterowania galwanizernii

Wykonanie sterowania bębnowej linii cynkowania.
Data: W trakcie realizacji
Klient: Mag-Krak Sp. j.
31-752 Kraków, ul. Karola Łowińskiego 7
www.mag-krak.pl

Przedmiotem realizacji jest wykonanie sterowania linii bębnowej do cynkowania. Sterownie będzie wykonane w oparciu o sterownik PLC Siemens S7-300. Linia będzie posiadała możliwość tworzenia receptur. Dla każdego załadunku operator będzie miał możliwość wyboru receptury. Przebieg procesu dla każdego wyrobu będzie rejestrowany z możliwością podglądu i wydruku w dowolnym czasie.

 

Wykonanie sterowania linii miedziowania elektrolitycznego obwodów PCB.
Data: Maj 2008
Klient: Unidruk s.c.
95-100 Zgierz, ul. Boruty 5a
www.unidruk.pl

Przedmiotem realizacji było wykonanie automatycznego sterowania dla nowej linii miedziowania elektrolitycznego obwodów drukowanych. Oprogramowanie daje użytkownikowi zaawansowane możliwości sterowanie procesem:

Unidruk_3.jpg

Sterowanie linii pozwala na pełną kontrolę prostowników Kraft z panela operatorskiego. Operator wpisuje zadaną gęstość prądu i powierzchnię bottom i top płytek w decymetrach. Zadany prąd jest wyliczany przez sterownik PLC i wysyłany do prostowników. Prostowniki są sterowane w sieci Profibus.

 

Wykonanie sterowania linii miedziowania chemicznego obwodów PCB.
Data: Maj 2008
Klient: Unidruk s.c.
95-100 Zgierz, ul. Boruty 5a
www.unidruk.pl

Przedmiotem realizacji było wykonanie automatycznego sterowania dla nowej linii cynowania obwodów drukowanych. Oprogramowanie daje użytkownikowi zaawansowane możliwości sterownie procesem:

Unidruk_1.jpg

Automatyka została wykonana na sterowniku przemysłowym PLC zapewniającym w pełni automatyczny przebieg procesu cynowania obwodów drukowanych (wózek, regulacja temperatur, filtry, napowietrzanie).

 

Unidruk_2.jpg

Do obsługi linii cynowania i zmian nastaw parametrów został wykorzystany graficzny panel dotykowy dzięki czemu obsługa jest łatwa i czytelna. Na panelu wyświetlane są informacje o przekroczeniach temperatur jak i o innych błędach.

 

Wykonanie sterowania linii złocenia chemicznego i elektrochemicznego obwodów PCB.
Data: Czerwiec 2007
Klient: W.P.P.H.U. Hatron Electronic
31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 51
www.hatron.com

Wykonanie projektu elektrycznego linii złocenia chemicznego i elektrolitycznego oraz napisanie oprogramowania sterującego linii na przemysłowy sterownik PLC. Oprogramowanie daje użytkownikowi zaawansowane możliwości sterownie procesem:

Pomimo dużych możliwości obsługa linii jest przejrzysta i nie sprawia trudności nawet nowym operatorom ponieważ zaawansowane możliwości są dostępne tylko dla nadzoru. W procesie elektrochemicznym wykorzystane są trzy prostowniki naszej produkcji o zakresie prądu do 10A.

 

Wykonanie sterowania linii miedziowania chemicznego i linii sterowania elektro-chemicznego obwodów PCB.
Data: Listopad 2006
Klient: Zakład Elektroniki Przemysłowej Wojart sp.j.
05-090 Raszyn, Puchały, ul. Żwirowa 63
www.wojart.com.pl

Celem modernizacji było zastąpienie istniejącego sterownika dwóch wózków transportowych nowoczesnym sterownikiem przemysłowym PLC. Ze względu na podział mechaniczny jeden wózek obsługuje proces elektrochemiczny a drugi proces chemiczny.

Obsługa linii i nastawa parametrów poprzez graficzny panel dotykowy. Prostowniki w procesie elektrolitycznym sterowane są automatycznie poprzez sterownik tzn. dla podanej gęstości prądu i powierzchni miedzi wyliczany jest prąd zadany dla prostowników. Linia posiada możliwość zmiany nastaw czasów przy zachowaniu kolejności przekładania koszy, natomiast kolejność przejazdów wózka jest wyliczana automatycznie.

 

Modyfikacja oprogramowania linii miedziowania chemicznego obwodów PCB.
Data: Październik 2006
Klient: Elseko sp.j.
54-114 Wrocław, ul. Centralna 32
www.elseko.pl

Zmiana oprogramowania linii mająca na celu dostosowanie cyklu wózka do procesu miedziowania dostarczonego przez Atotech.

 

Wykonanie sterowania linii cynowania chemicznego obwodów PCB i wózka transportowego
Data: Styczeń 2006
Klient: W.P.P.H.U. Hatron Electronic
31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 51
www.hatron.com
Hatron4.jpg

Do sterowania linią cynowania został wykorzystany sterownik przemysłowy Siemens z najbardziej zaawansowanej serii S7-400. Sterownie linii analogicznie jak dla ZEG-PCB.

 

hatron1.jpg

Transport koszy pomiędzy wannami odbywa się przy pomocy wózka transportowego wykonanego przez naszą firmę.

 

Wykonanie sterowania linii cynowania chemicznego obwodów PCB.
Data: Październik 2006
Klient: Zakład Elektroniki Górniczej - ZEG-PCB sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 13
www.zeg.pl/index_pliki/pcb/pcb.htm

Przedmiotem realizacji było wykonanie automatycznego sterowania dla nowej linii cynowania obwodów drukowanych.

zegpcb2.jpg

Automatyka została wykonana na sterowniku przemysłowym PLC zapewniającym w pełni automatyczny przebieg procesu cynowania obwodów drukowanych (wózek, regulacja temperatur, filtry, napowietrzanie).

 

zegpcb1.jpg

Do obsługi linii cynowania i zmian nastaw parametrów został wykorzystany graficzny panel dotykowy dzięki czemu obsługa jest łatwa i czytelna. Na panelu wyświetlane są informacje o przekroczeniach temperatur jak i o innych błędach.

 

Linia może pracować w trzech trybach automatycznym, półautomatycznym i ręcznym.

 

Powrót...

 

ConSolid s.c., 30-399 Kraków, ul. Mieczysława Wrony 15
biuro@consolid.com.pl