ConSolid

O FIRMIE  |  KONTAKT  |  DZIAŁALNOŚĆ  |  OFERTA BRANŻOWA  |  REALIZACJE  |  PUBLIKACJE

Maszyny kablowe

Wykonujemy nowe jak również modernizujemy istniejące linie do produkcji kabli (izolarki, linie do nakładania powłok, skręcarki, wytłaczarki, przewijarki, nawijarki, ciągarki i inne).

Zakres usług

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w serwisowaniu maszyn kablowych, modernizacji linii i doskonałej zanjomości technologii produkcji kabli możemy zaoferować najwyższy poziom usług w tej branży.
Naszyn stałym klientem dla którego świadczymy usługi modernizacji linii produkcyjnych jak również serwisowanie maszyn jest firma Tele-Fonika.

Wykonujemy usługi w zakresie:

Linii kablowych lub podzespołów linii takich jak:

Stosowane rozwiązania

W zależności od potrzeb sterowanie może być wykonane w prosty sposób z wykorzystaniem panela operatorskiego lub w zaawansowany sposób z wizualizacją na komputerze PC z archiwizacją przebiegu procesu i tworzeniem receptur.

Wykonywane przez nas sterowanie oprócz standardowych komunikatów o błędach może posiadać dodatkowe zaawansowane fukcje diagnostyki. Dodatkowe funkcje diagnostyczne ułatwiają lokalizację usterek i przyczyn nieprawidłowej pracy linii dzięki czemu można skrócić czasy przestoju i podnieść jakość produkcji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami w tej branży. Realizacje...

 

ConSolid s.c., 30-399 Kraków, ul. Mieczysława Wrony 15
biuro@consolid.com.pl